ذرات آردی است که از آندوسپرم گندم سخت یا نیمه سخت تهیه شده است.این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع ماکارونی و پاستا کاربرد دارد.

مدت ماندگاری محصول در شرایط بهینه و مناسب رطوبت 65-60 درصد و دمای 20+ درجه سانتیگراد ، حداکثر 4 ماه میباشد.